Naslovna  |  Kontakt

NUDIMO KOMPLETNU USLUGU U CILJU OZAKONJENJA GRAĐEVINA

NAŠ POSTUPAK SASTOJI SE OD SLIJEDEĆIH KORAKA:

 1. UTVRĐIVANJE LEGALNOSTI GRAĐEVINE
 2. PREGLED POSTOJEĆE DOKUMENTACIJE I UTVRĐIVANJE POSTUPKA OZAKONJENJA (LEGALIZACIJE) GRAĐEVINE

  POSTUPAK OZAKONJENJA (LEGALIZACIJE) GRAĐEVINE:

  1. Utvrđivanje legalnosti građevine i utvrđivanje postupka za legalizaciju građevine za građevine izgrađene prije 15. veljače1968. godine.

  2. Utvrđivanje i pribavljanje potrebne dokumentacije za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog do 19. lipnja 1991. godine prema članku 333. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

  3. Utvrđivanje mogućnosti ishođenja Uvjerenja za uporabu i pribavljanje potrebne dokumentacije za građevine izgrađene od 19. lipnja 1991. godine do 01. listopada 2007.

  4. Za ostale građevine za koje nije moguće provesti gore navedene postupke, a sagrađene su do 21. lipnja 2011. godine provodi se postupak prema ZAKONU O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA (NN10/11 i 86/12)

Izrađujemo potrebnu tehničku dokumentaciju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama:
 • ARHITEKTONSKA SNIMKA IZVEDENOG STANJA NELEGALNE GRAĐEVINE
  • GEODETSKA SNIMKA IZVEDENOG STANJA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE ( Ukoliko građevina nije upisana u katastar u skladu sa stvarno izvedenim stanjem)
  • IZJAVA OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA O ISPUNJAVANJU BITNIH ZAHTJEVA MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI (ZA GRAĐEVINE PREKO 400 m2 BRUTO POVRŠINE)

Temeljem ishođenih potrebnih akata nudimo i ostale usluge kako slijedi:

 • TEMELJEM ISHOĐENOG RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU VRŠIMO UPIS LEGALIZIRANOG OBJEKTA U KATASTRU I ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA OPĆINSKIH SUDOVA
 • TEMELJEM ISHOĐENOG RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU VRŠIMO UPIS LEGALIZIRANOG OBJEKTA U KATASTRU I ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA OPĆINSKIH SUDOVA
 • UPIS POZITIVNIH ZABILJEŽBI ZA PREDMETNU NEKRETNINU (DA NEKRETNINA IMA GRAĐEVINSKU I UPORABNU DOZVOLU)
 • IZRADA I PROVEDBA ETAŽNIH ELABORATA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
UPIT ZA PONUDU I OSTALE INFORMACIJE NA ON-LINE UPIT ILI NA
e-mail: legalizacijazgrada@gmail.com ili na tel: 099/2619-500, 091/333-1010
legalizacija upit